Loading ...


  Tổng số Trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 25/05/2016
Nhà máy KHE DIÊN
 
Công suất (MW): 8,5 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,049
   tháng: 0,944
   năm: 6,606 / 35
Tình trạng thiết bị:Ngày: 25/05/2016
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG
 
Công suất (MW): 0,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,000
   tháng: 3,986
   năm: 17,452 / 140
Tình trạng thiết bị:
Xem thông tin các ngày khác

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3653592 - 0511.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:6.667.793
ĐANG TRỰC TUYẾN: 131