Loading ...


  Tổng số: Trang :

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 29/11/2015
Nhà máy KHE DIÊN
 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,204
   tháng: 2,663
   năm: 35,546 / 0
Mực nước hồ: (m)
   MNDBT: 0,00
   hiện tại: 202,00
   MNC: 0,00
Lượng mưa:
(mm)
5,0
T/t thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 29/11/2015
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG
 
Công suất (MW): 64,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,726
   tháng: 28,819
   năm: 96,974 / 0
Mực nước hồ: (m)
   MNDBT: 0,00
   hiện tại:
   MNC: 0,00
Lượng mưa:
(mm)
13,3
T/t thiết bị: Tốt, đang hoạt động
Xem thông tin các ngày khác
Xem số liệu quan trắc

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3653592 - 0511.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:5.862.300
ĐANG TRỰC TUYẾN: 30