Loading ...


  Tổng số: Trang :

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 08/10/2015
Nhà máy KHE DIÊN
 
Công suất (MW): 7,4 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,086
   tháng: 1,154
   năm: 32,457 / 0
Mực nước hồ: (m)
   MNDBT: 0,00
   hiện tại: 193,05
   MNC: 0,00
Lượng mưa:
(mm)
0,0
T/t thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 08/10/2015
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG
 
Công suất (MW): 64,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,780
   tháng: 4,585
   năm: 54,251 / 0
Mực nước hồ: (m)
   MNDBT: 0,00
   hiện tại:
   MNC: 0,00
Lượng mưa:
(mm)
0,0
T/t thiết bị: Tốt, đang hoạt động
Xem thông tin các ngày khác
Xem số liệu quan trắc

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3653592 - 0511.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:5.591.890
ĐANG TRỰC TUYẾN: 33