Loading ...


  Tổng số Trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 28/04/2016
Nhà máy KHE DIÊN
 
Công suất (MW): 8,6 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,049
   tháng: 1,177
   năm: 5,564 / 35
Tình trạng thiết bị:Ngày: 28/04/2016
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG
 
Công suất (MW): 0,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,000
   tháng: 4,387
   năm: 13,467 / 140
Tình trạng thiết bị:
Xem thông tin các ngày khác

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3653592 - 0511.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:6.545.937
ĐANG TRỰC TUYẾN: 424