Công ty cổ phần Sông Ba đăng ký giao dịch trái phiếu SBA12101 thành công tại SGDCK Hà Nội theo quy định

Ngày 31/12/2021, SBA đã phát hành thành công 300.000 trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã SBAH2125001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 4 năm (từ 31/12/2021 – 31/12/2025), tuân thủ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Do đó, trái phiếu của SBA thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch tại HNX theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

SBA tổ chức chương trình “Áo trắng đến trường” và chương trình "Gian hàng 0 đồng" năm 2023.

Được sự đồng ý của Chi bộ Đảng và Lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Ba, được sự nhất trí của Lãnh đạo địa phương và của Ban giám hiệu trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Đoàn Thanh niên SBA đã tổ chức chương trình “Áo trắng đến trường” vào ngày 23/8/2023. Từ nguồn đóng góp của CBCNV và từ Quỹ phúc lợi Công ty Công ty cổ phần Sông Ba, chương trình đã thực hiện trao tặng 260 bộ đồng phục, đồ dùng học tập, bánh kẹo… nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần các em trước thềm năm học mới 2023-2024.

Các Nhà máy đèn tại Trung Kỳ trước 1945

Các Nhà máy đèn tại Trung Kỳ trước 1945 - Bài viết nhân dịp 100 năm Đà Nẵng có điện chiếu sáng 7/1923 - 7/2023

Bài báo khoa học: Phát triển mô hình thuỷ văn dạng lai HEC-HMS-ANN dự báo lũ theo thời gian thực

Công tác dự báo lũ sớm và tin cậy đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu tác động của lũ lụt cũng như đảm bảo vận hành an toàn các công trình thủy lợi-thủy điện. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả xây dựng mô hình thuỷ văn dạng lai (kết hợp giữa mô hình thuỷ văn HEC-HMS và mạng nơ-ron nhân tạo ANN) để tăng độ chính xác dự báo lũ về hồ chứa theo thời gian thực.

Ngày: 03/12/2023
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,358
Tháng: 0,759
Năm: 40,667 / 44,000
Mực nước hồ: 207,02 m
Lượng mưa: 56,4 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH

Ngày: 03/12/2023
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 1,509
Tháng: 4,524
Năm: 191,232 / 200,000
Mực nước hồ: ----- m
Lượng mưa: 53,4 mm
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH